vrijdag 31 mei 2013

Thea Beckman

"'Als je zo knap bent,' gromde de meester, 'lees dat dan maar eens voor.' Hij wees op het reglement dat achter hem aan de muur hing. Saartje stapte naar voren, ging recht tegenover het huisreglement staan en begon:
'De kinderen staan onder toezicht van een Moeder, door de Heren Regenten aangesteld, en zijn haar in alles gehoorzaamheid verschuldigd. De Moeder wordt hierin bijgestaan door vier assi... assistenten, aan te wijzen door de Heren Regenten. Zij zijn ver... verplicht van elk geplaa... gepleegd kwaad en van bijzon... bijzondere voorvallen kennis te geven aan de Moeder. Zij mogen zelf geen straffen...'
'Ho, ho, genoeg,' riep meester Jansen."

Uit: Saartje Tadema

Geen opmerkingen:

Een reactie posten