dinsdag 17 september 2013

Mieke van Zundert


Ed van Thijn

"De leden van het Koninklijk Huis schrijden binnen. De voorlezing van de Troonrede kan beginnen. Ik houd nauwlettend enkele gezichten in de gaten. Ik weet wat er komen gaat. De fractievoorzitters hebben de Troonrede die ochtend onder embargo ontvangen."

Uit: Dagboek van een onderhandelaar

zondag 15 september 2013

Jon Anderson


John Williams

  "Soms speelde Grace met kinderen uit de buurt, maar vaker nog zat ze bij haar vader in de studeerkamer en keek toe hoe hij tentamens nakeek, las of schreef. Ze sprak hem aan, en ze voerden een gesprek – zo kalm en serieus dat William Stoner door een nooit door hem voorziene vertedering werd geraakt. Grace maakte houterige en alleraardigste tekeningen op vellen geel papier en toonde ze ernstig aan haar vader, of ze las hem hardop voor uit haar leesboek voor de eerste klas."

Uit: Stoner

donderdag 5 september 2013

James Jebusa Shannon


Eric van der Steen

Ik las in een luwe duinpan
haar mijn laatste verzen voor,
'wijl eén rij verder de golven
geen antwoord wisten, in koor –

Zij lag bleek naar mij te luist'ren
doch schrok zich een kleur als een boei,
toen een leeuwerik van het lachen
bijna de zee inwoei.

Uit: Gemengde berichten

maandag 2 september 2013

Charles Hopkinson


N.A. van Charante

  "Weg die bouwdoos, weg die pop!
O, nu zal het er toe komen!
  Moe slaat reeds het boekje op,
Heeft het in haar hand genomen.
  Nu niet praten, lieve kind!
  Stilte, jongens! – Moe begint!"

Uit: Kinderpoëzij